_NEWSLETTER

_Lipiec 2014

P W Ś C P S N
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

_Wesprzyj Wyspę

_NEWS

«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »

3 sierpnia (niedziela)
Godz. 14:00 / ogród Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Alternativa, Nieużytki Sztuki oraz Kuchnia Społeczna Trójmiasto zapraszają na wydarzenie - Pasta z chwasta.

Będzie to V spotkanie z chwastami Arii Oklis w ramach Nieużytków Sztuki i jednocześnie XV edycja Kuchni Społecznej Trójmiasto. Spotykamy się w niedzielę 3.08 o 14:00 przy ulicy Doki 1 / 145 B w Otwartym Ogrodzie na dziedzińcu Instytutu Sztuki Wyspa (dawne tereny Stoczni Gdańskiej).

Pogadankę i spacer szlakiem chwastów jadalnych poprowadzi Aria Oklis, gdańska malarka, poetka, chwastolożka. Będzie okazja do zebrania chwastów – okazów do swojego zielnika. Aria uczyła się o chwastach od swojej babci, przedwojennej farmaceutki.

W Kuchni Społecznej zasady są takie jak zwykle. Przynosimy własną potrawę z produktów pochodzenia roślinnego. Na przybyłych czekać będzie poczęstunek z chwastów przygotowany przez gospodarzy ale zachęcamy też do samodzielnych eksperymentów z pokrzywą lub koniczyną. Przepisów można szukać na stronie Nieużytków Sztuki (http://www.nieuzytkisztuki.pl/gdansk) – codziennie będziemy dokładać nowe. Oczywiście zapraszamy także z tradycyjnymi „bezchwastowymi” daniami wegańskimi :)

W wyjątkowych przypadkach braku potrawy prosimy o wrzucenie do puchy 15 zł. Zebrane środki przeznaczymy na Pracownię na rzecz Wszystkich Istot http://pracownia.org.pl/

Prosimy również, w miarę możliwości, o przyniesienie własnych talerzy i sztućców.


>>>

18 lipca (piątek)
Godz. 20:30 / Otwarty Ogród, dziedziniec Instytutu Sztuki Wyspa
Wstęp wolny


Tuż przed tegorocznymi Mistrzostwami Świata w piłce nożnej do kin trafił film Mundial. Gra o wszystko, opowiadający historię ostatniego wielkiego sukcesu polskiej reprezentacji piłkarskiej. Transmisje meczów, które oglądała cała Polska, nazwano później „najpiękniejszym serialem stanu wojennego”.


Na projekcję filmu zapraszamy wszystkich w najbliższy piątek, o godz. 20.30, do Otwartego Ogrodu na dziedzińcu Instytutu Sztuki Wyspa. Na seans obowiązuje wstęp wolny, a szczególnie serdecznie zapraszamy mieszkańców okolic stoczni: ulic Jaracza, Robotniczej. Kosynierów Gdyńskich, Jana z Kolna, Doki i pobliskich.

Ideą Otwartego Ogrodu jest stworzenie, w ramach warsztatów projektowych z mieszkańcami i artystami, tymczasowych ogrodów / warzywników, a także nowego miejsca spotkań i rekreacji.

Otwarty Ogród powstaje w ramach Festiwalu Alternativa 2014: Błędnik Codzienności organizowanego przez Instytut Sztuki Wyspa/Fundację Wyspa Progress we współpracy z Miastem Gdańsk. Partnerem projektu Otwarty Ogród jest Europejskie Centrum Solidarności.
>>>

19 lipca (sobota)
Godz. 14:00 / róg ulicy Robotniczej i Jaracza

Wstęp wolny

Elżbieta Jabłońska zaprasza mieszkańców kamienicy przy ulicy Jaracza sąsiadującej bezpośrednio z Instytutem Sztuki Wyspa do aranżacji wystawy w swoich oknach z okazji otwarcia nowej ulicy, poszerzając w ten sposób przestrzeń wystawienniczą Alternativy 2014 o półprywatną ścianę okien.

Celem jest włą­cze­nie  w pole sztuki dotych­cza­so­wych obser­wa­to­rów dyna­micz­nie zacho­dzą­cych na tere­nach przy­stocz­nio­wych zmian jako współ­twór­ców tego pej­zażu. W ten spo­sób miesz­kańcy będą mogli zazna­czyć swoją obec­ność w tym miej­scu, poka­zać skrawki swo­jej rze­czy­wi­sto­ści  oraz nawią­zać dia­log z nowymi sąsia­dami.

Wernisaż wystawy w oknach odbędzie się 30 sierpnia.

>>>

19 lipca (sobota)
Godz. 13:00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Co kryje otaczający nas świat roślin i przestrzenie stoczniowe? Co wiemy o trawach jadalnych, czosnku, podagryczniku? Zapraszamy na pogadankę i spacer szlakiem chwastów jadalnych z Marią Oklis oraz poczęstunek z chwastów. Wskazany własny kubek/miseczka i łyżka.

Spotkanie rozpoczynamy o godz. 13 w Otwartym ogrodzie na dziedzińcu Instytutu Sztuki Wyspa. Spacer odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu Elżbiety Jabłońskiej Nieużytki Sztuki w ramach którego kawałki ziemi przyległe do publicznych galerii i muzeów są oddawane w bezpłatną dzierżawę pod uprawę. Jest to propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji w przestrzeni nie tylko miasta lecz również sztuki, czego następstwem może być zmiana nastawienia do sztuki współczesnej, zniesienie bariery między oficjalną instytucją kultury a mieszkańcami. Udostępnienie terenu należącego do galerii mieszkańcom, sąsiadom, publiczności, może stać się początkiem procesu kreowania nowej przestrzeni spotkania, opierającego się na wymianie i współodpowiedzialności w działaniu.

www.nieuzytkisztuki.pl

>>>
 
11 lipca (piątek)
Instytutu Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Program otwarcia:
18:00 - Jesse Jones, Samolubna Społeczność, performans
19:00 - inauguracja wystawy Inny sposobem z udziałem artystów i kuratorów
20:00 - Seamus Nolan, Poland’s Angry Workers, performans


Wystawa czynna do 21 sierpnia.

Wystawa grupowa Innym sposobem nawiązuje do rozważań na temat Dawnego Bloku Zachodniego - spekulatywnej debaty o alternatywnym spojrzeniu na świat po upadku Żelaznej Kurtyny. Zachód podlega tu analizie jako geopolityczny termin, którego tożsamość określają dwa czynniki: migracja i nowa społeczna klasa późnego kapitalizmu: prekariat.

W świetle powyższego dyskursu, pojęcie Zachód jest często uznawane za obumarłe w kontekście politycznym. Niemniej pozostaje ono aktualne jako geograficzny punkt odniesienia, w dużej mierze determinowane przez ekonomicznie stymulowaną mobilność ludności. W tym kontekście, pomimo formalnego zniesienia fizycznej i ideologicznej granicy między Wschodem i Zachodem w 1989 roku, swobodny przepływ ludności i dostęp do rynku pracy wciąż podlegają restrykcjom. Przykładem tego jest choćby powołanie przez Unię Europejską agencji Frontex, której zadaniem jest wzmocnienie granic pomiędzy Unią a krajami poza-unijnymi i która w rezultacie ustanawia nowy podział na Wschód i Zachód.

Wystawa Innym sposobem skupia się na poczuciu ograniczeń i odosobnienia, które są bezpośrednim wynikiem geograficznej przynależności i rozterek, jakich doświadczamy, gdy stajemy się częścią ruchu migracyjnego. Jej celem jest przeanalizowanie obecnych warunków zatrudnienia pracowników i powstanie kategorii społecznej prekariatu w kontekście roku 1989 – historycznie przełomowego okresu, gdy przez chwilę mogliśmy sobie wyobrazić inny, wspólny świat, nieoparty na hegemonii żadnego z systemów; gdy istniała szansa, że wydarzenia potoczą się innym tokiem.

Artyści: Ella de Burca, Kennedy Browne, Marta Fernandez Calvo, Jesse Jones, Seamus Nolan, Elaine Reynolds
Kuratorka: Marysia Wieckiewicz- Carroll

Alternativa 2014 to wielomiesięczny program wystaw i wydarzeń realizowany w tym roku pod hasłem Błędnik Codzienności, w którym przyglądamy się praktykom życia codziennego przenikającym poprzez systemowe ograniczenia i restrykcje.

Alternativa 2014 powstają we współpracy między Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress a Miastem Gdańskiem oraz kolekcją Frac Lorrain w Metz. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Alternativa 2014 jest Grupa Azoty SA.>>>

Zapraszamy na dzisiejszy wernisaż wystawy Alternativa 2014: Innym sposobem. Program otwarcia obejmuje dwa niezależne performansy, przygotowane przez irlandzkich artystów Jesse Jones i Seamusa Nolana.

18:00 – Jesse Jones, Samolubna społeczność
Samolubna społeczność jest próbą perforatywnej adaptacji klasycznego spotkania w ramach sesji terapii grupowej, zorganizowanego przez amerykańskiego psychologa Carla Rogersa w 1968 roku. Pierwotna adaptacja terapii rozwiązywania konfliktów, została zarejestrowana przez Jones filmie pod tym samym tytuł (ang. The Selfish Act of Community) który również będziemy mogli zobaczyć na wystawie Innym sposobem.

19:00 - 21:00 – Seamus Nolan, Międzynarodowy Klub Zawodowy
Międzynarodowy Klub Zawodowy (MZK) to projekt oparty na bazie klubów pracowniczych założonych w Wielkiej Brytanii i Irlandii w XIX w. Zakorzenione głęboko w tradycji związków zawodowych, i socjalizmu, kluby te nastawione były na rozpropagowanie idei zorganizowanej siły roboczej w każdej dziedzinie życia społecznego. W dzisiejszym performansie Nolan skupi się na czytaniu Wściekłych Pracowników z Polski – artykułu opublikowanego w magazynie Time w 1980 r.

Alternativa 2014: Innym sposobem  11 lipca - 21 września
Artyści: Ella de Burca, Kennedy Browne, Marta Fernandez Calvo, Jesse Jones, Seamus Nolan, Elaine Reynolds
Kuratorka: Marysia Więckiewicz- Carroll

Zorganizowano dzięki zaangażowaniu Culture Ireland

>>>

10 lipca (czwartek)
Godz. 17:00 / Hala 90B

Wstęp wolny

Zapraszamy serdecznie na oprowadzanie kuratorskie Beatrice Josse, współtwórczyni wystawy Codzienność Alternativa 2014 w Hali 90B. Beatrice to wyróżniająca się feministyczna kuratorka i dyrektorka wybitnej Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej Lotaryngii w Metz. Wiele prac z tej kolekcji pojawia się na naszej wystawie. Oprowadzanie w języku francuskim z tłumaczeniem na język polski.

Chętnych prosimy o stawienie się w Hali 90B przy recepcji o godz 17:00. Nie wymagamy wcześniejszej rezerwacji.


Alternativa 2014 to wielomiesięczny program wystaw i wydarzeń realizowany w tym roku pod hasłem Błędnik Codzienności, w którym przyglądamy się praktykom życia codziennego przenikającym poprzez systemowe ograniczenia i restrykcje.

Alternativa 2014 powstają we współpracy między Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress a Miastem Gdańskiem oraz kolekcją Frac Lorrain w Metz. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Alternativa 2014 jest Grupa Azoty SA.


>>>