_NEWSLETTER

_Czerwiec 2013

P W Ś C P S N
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

_Wesprzyj Wyspę

_NEWS

«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »

3 lipca (środa)
Godz. 18.00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak, socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjologią kultury i socjologią rodziny. Prowadzi badania nad przemianami obyczajów, jakością życia i aktywnością kulturalną. Opublikował m.in. Architektonikę romansu (2002), Supermarketyzację (2004, 2008), Nagą małpę przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej (2008), Socjologię rodziny (2010) i Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze (2012). Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej oraz Zespołu ds. Polityki Rodzinnej przy Prezydencie RP.


>>>
29 czerwca (sobota)
Godz. 16.00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Pracownia Transdyscyplinarna, Katedra Intermediów, Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Pracownia Sztuka w Przestrzeni Społecznej, Katedra Interdyscyplinarna, Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zapraszają na wernisaż wystawy S.A./Spółka Akcyjna w Instytucie Sztuki Wyspa sobota, 29.06.2013, godz. 16.00

Wystawa, mająca charakter roboczego pokazu, jest efektem 9. Międzyuczelnianych Warsztatów Intermedialnych MEDIA-NACJE, w ramach których zajmowaliśmy się społeczno-ekonomicznymi skutkami transformacji, problematyką pracy oraz bezrobocia, rewitalizacji oraz gentryfikacji, a także polityką mieszkaniową prowadzącą do tworzenia gett biedy.


Opieka: prof. Grzegorz Klaman, as. Angelika Fojtuch (ASP)
Zaproszony gość: dr Rafał Jakubowicz, ad. (UAP)

Uczestnicy warsztatu oraz autorzy wystawy:
Cezary Adamowicz (ASP)
Paulina Brelińska (UAP)
Joanna Draszawka (ASP)
Daniel Ebertowski (ASP)
Rafał Gonta (ASP)
Daria Grabowska (UAP)
Urszula Kozak (ASP)
Wojciech Kryszajtys (ASP)
Kinga Kwiczor (ASP)
Zofia Nycz (UAP)
Justyna Orłowska (ASP)
Joanna Patan (ASP)
Monika Pawlak (ASP)
Joanna Połońska (ASP)
Julia Popławska (UAP)
Agata Roguziak (ASP)
Jakub Sampławski (ASP)
Natalia Tkaczyk (ASP)
Bartosz Żukowski (ASP)


>>>

26 czerwca (środa)
Godz. 18.00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Do opisu relacji pomiędzy miastemi jego użytkownikami można wykorzystać starą maksymę o człowieku, co człowiekowi wilkiem i powiedzieć, że zarówno urbis homini lupus est, jak homo urbi lupusest. Miasto może istnieć jako byt przeciw człowiekowi, ale też byty jego mieszkańców mogą obracać się przeciw niemu. Pierwsza zależność jest akcentowana m.in. w apelach o miasto ludzkie,bliskie sercu mieszkańców, o ich Prawo (i prawa) do miasta. Zależność druga, to funkcjonalne upodmiotawianie miasta, następujące zwykle wtedy, gdy zagrożony jest interes jego mieszkańców (względy ekologiczne, tożsamościowe, in.). W obu przypadkachpodmiot ludzki jedynie pozornie wydaje się przyznawać autonomię bytowi, jakim jest miasto.Wobec tego interesujący może być rodzaj eksperymentu myślowego, w którym – w warunkach akceptacji podmiotowego statusu miasta (bliskiej podejściom posthumanistycznym) – rozwijane mogą byćpotwierdzające go przykłady, przedstawiane z perspektywy założenia o pedagogiczności relacji pomiędzy miastem i jego mieszkańcami/użytkownikami. Kim jesteś, Miasto?

Bio:

Prof. dr hab. Maria Mendel pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania w obszarze pedagogiki społecznej, skoncentrowanej na relacji podmiot – miejsce. Wśród publikacji: Pedagogika miejsca (red.2006), Społeczeństwo i rytuał. Heterotopia bezdomności (2007), Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci (z A. Zbierzchowską, red.2010).

>>>

19 czerwca (środa)
Godz. 18.00 /  Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Wstęp wolny 

Udział wezmą: Maria Klaman (Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście), Konrad Pustoła, Aneta Szyłak (Instytut Sztuki Wyspa). Prowadzenie: Bogna Świątkowska
www.viewsofpower.com
www.alternativa.org.pl

W dniach między 15 a 30 czerwca Widoki władzy na bilbordach w przestrzeni Gdańska !

Konrad Pustoła w projekcie Widoki władzy traktuje fotografię jak wehikuł pozwalający wszystkim chociaż na chwilę przyjąć punkt widzenia tych nielicznych, którzy mają realną władzę. Jest to seria fotograficznych przedstawień widoków z okien gabinetów najważniejszych/najbardziej wpływowych ludzi. Projekt poprzednio realizowany był w Warszawie, Krakowie i Zielonej Górze, a teraz także w Gdańsku. Punkt widzenia, zawsze traktowany jako wyznacznik statusu społecznego, jest jednocześnie bezpośrednim źródłem informacji o świecie zewnętrznym podczas czasu pracy. Co widzą z okien swoich gabinetów ludzie, którzy mają władzę polityczną, ekonomiczną, symboliczną? Wybrane fotografie widoków z okien polityków, przedsiębiorców, ludzi mediów, kultury, wśród których znaleźli się Lech Wałęsa, Paweł Adamowicz, Dorota Nieznalska, Bożena Batycka będzie można zobaczyć na gdańskich billboardach, a także na stronie internetowej projektu. Widoki władzy. Gdańsk realizowane są we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej oraz Instytutem Sztuki Wyspa w ramach tegorocznej edycji festiwalu Alternativa.

Bio:

Konrad Pustoła – rocznik 1976, ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim (2003) oraz artystyczne w londyńskim Royal College of Art (2008). W swoich projektach zajmuję się badaniem wizualnych aspektów relacji społecznych i ekonomicznych. Laureat konkursu Polskiej Fotografii Prasowej za cykl Sanna (2001). Uczestnik wielu wystaw m.in. Nowi dokumentaliści (2005) w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Bloomberg New Contemporaries (2008) w Londynie; Storia, memoria, identitia (2009) w Modenie, PhotoEspania (2010) w Madrycie.

>>>

14 czerwca (piątek)
Godz. 18:00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

W piątek, 14 czerwca 2013, w Instytucie Sztuki Wyspa odbędą się publiczne przedstawienia i krytyki projektów drugiej części wystawy Ku Idei Miasta Dialogicznego przygotowanej przez Pracownię Projektowania Wnętrz Miejskich Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. 


10:00. PUBLICZNE PREZENTACJE
Rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne w ramach dyplomów PPWM.
Rozwiązania architektoniczne wnętrz miejskich dawnej Stoczni Gdańskiej.

13:00. przerwa na lunch 
W czasie dnia pracy otwarty będzie Buffet.

14:00. PUBLICZNE PREZENTACJE
Rozwiązania architektoniczne wnętrz miejskich dawnej Stoczni Gdańskiej.

18:00: WERNISAŻ WYSTAWY
Po raz pierwszy zobaczyć będzie można kompletny zestaw prac wystawy KU IDEI MIASTA DIALOGICZNEGO. Zobaczyć będzie można animacje urbanistyczne, drewniane modele fragmentów ulic, placów i budynków; zobaczyć i posłuchać wypowiedzi autorek i autorów pracy; przeczytać pełny zapis publicznej debaty w mediach.

>>>

Dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański - Zepsute miasto

21 czerwca (piątek)
Godz. 18:00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny


Miasto nigdy nie jest skończonym projektem, może jednak miasto jako fenomen już się kończy? Czy w przyszłości będą miasta? Co robimy obecnie, żeby zepsuć miasto?

Bio:

Dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
Od 1988 r. pracownik Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się historią architektury i zagadnieniami kultury w rozwoju przestrzennym miast północnej Europy, w tym przede wszystkim Gdańska, a także konserwacją zabytków architektury.

Wykład zorganizowany w ramach Programu Edukacyjnego Alternativa 2013


>>>

Hala 90B
Godz. 12:00 /​ 23 czerwca

Wstęp wolny

Już przed stu­le­ciem Apol­li­na­ire nawo­ły­wał by nie lękać się współ­cze­snej sztuki. Dziś nawet wobec nie­ustan­nego wiesz­cze­nia jej kresu, końca sztuki jed­nak jakoś nie widać. Obszary jej pene­tra­cji są coraz roz­le­glej­sze, zaś gra­nice coraz bar­dziej płynne. Nasza wystawa wydaje się to potwier­dzać: mia­sta i miesz­kańcy; archi­tekci i arty­ści; wizjo­ne­rzy i pro­gra­mi­ści; sztuka i sztuczki… Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie wzbo­gaci widzów o alter­na­tywne optyki i nie­ka­no­niczne spo­soby widze­nia, co – mamy nadzieję – pozwoli sze­roko otwo­rzyć oczy rów­nież na „inne” obszary mia­sta i sztuki.


Opro­wa­dza:

Jacek Friedrich - 23 czerwca

Odbyły się:

Hubert Bilewicz - 2 czerwca

Mak­sy­mi­lian Boche­nek - 9 czerwca

Aneta Szy­łak - 16 czerwca

Chęt­nych pro­simy o sta­wie­nie się w Hali 90B przy recep­cji o godz 12. Nie wyma­gamy wcze­śniej­szej rezerwacji.

>>>