_NEWS

«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »

Spotkanie wokół działalności OFSW i Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki IP
18 stycznia (sobota)
Godz. 16:00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Inicjatywa Pracownicza i Instytut Sztuki Wyspa zapraszają na spotkanie z aktywistami zaangażowanymi w działania na rzecz zmiany statusu socjalnego ludzi sztuki. Artyści zrozumieli w ostatnich latach, że w większości są spychani na samo dno relacji ekonomiczno-społecznych. Stali się prekariuszami. Zjawisko to dotyczy poza samymi artystami także innych ludzi pracujących na niestabilnych zasadach w polu sztuki, bez regularnych dochodów, ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. Świadomość niestabilnych form zatrudnienia, braku zabezpieczeń socjalnych, ułomności i nieefektywności mechanizmów wolnorynkowych, staje się coraz bardziej powszechna. Powstaje pytanie: jak skutecznie bronić swoich praw pracowniczych, socjalnych i ekonomicznych?

W spotkaniu wezmą udział członkowie sekretariatu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej: Katarzyna Górna (przewodnicząca), dr Mikołaj Iwański, Jacek Niegoda oraz Julita Wójcik.

>>>