<<<_POWRÓT


Angelika Fojtuch, Ostatni performance w Modelarni, fot. Alina Żemojdzin, 2012

NAUCZYCIELE. SOKRATES U DUCHAMPA


16 listopada (piątek)
Godz. 20:00 / Instytut Sztuki Wyspa

(o 20:30 przewidziany jest performans Angeliki Fojtuch)
Wstęp wolny

Godziny otwarcia: wtorek - niedziela od 12:00 do 18:00
W dniu wernisażu, oraz podczas trwania Festiwalu Narracje (16 - 18 listopada)
wystawy czynne do północy

Praktyka artystyczna nauczyciela sztuki jest niezbywalną częścią jego praktyki przekazywania, wymiany i produkcji wiedzy. W długiej tradycji wywodzącej się od Akademii Platońskiej zostały utrwalone „klasyczne” metody edukacyjne zamknięte w formułach akademickich. Przeciwstawna do niej Sokratejska otwarta i interaktywna postawa jest pierwowzorem transdyscyplinarnej metody naukowej i artystycznej – performatywnej i społecznie zaangażowanej. Duchampowska rewolta wzbogaca ją o aspekt samodefiniowania aktu artystycznego. Jego radykalne przenicowanie, które tym bardziej zbliża się do postawy komplementarnej, obejmującej wiele zróżnicowanych i bogatych elementów będących w dynamicznej /często antagonistycznej/ relacji wyjściowej, im bardziej jest zdolne do tworzenia kreatywnej płaszczyzny zdarzeń. Intermedialność jest bliską siostrą wszelkich praktyk poszukiwawczych i eksperymentatorskich na przestrzeni stuleci historii sztuki.

Wystawa Nauczyciele. Sokrates u Duchampa jest próbą zbliżenia środowiska akademickiego z Wyspą jako instytucją artystyczną oraz Alternativami, jako strategicznym projektem, który mamy zamiar rozwijać przez następne lata 2013-2016. Wiąże się z obserwacją nowych globalnych zjawisk w dziedzinie pedagogiki artystycznej i jej wpływu na obraz i efektywność świata sztuki. Podstawowym wyzwaniem dla studiów intermedialnych jest nieustające reagowanie na zmieniające się warunki i wymagania otoczenia oraz zdolność do szybkiego przystosowania programu nauczania wobec dynamicznej transformacji w społeczeństwie informatycznym. Musimy zacząć na nowo przyglądać się temu, co znaczy edukować artystę w oraz przyjrzeć się relacjom pomiędzy strukturą gdańskiej szkoły a nieformalnymi więziami, jakie łączą środowisko artystyczne i powodują, że artyści łączą się w grupy / kolektywy lub też działają indywidualnie.

Od szeregu lat na wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku w Katedrze Intermediów prowadzone są działania mające na celu wzmocnienie transmedialnego podejścia do edukacji, z zarzuceniem tradycyjnych podziałów na dyscypliny. Działania w przestrzeni publicznej, performens, obraz cyfrowy, interaktywność to tylko niektóre z form jakie są stosowane w działalności pedagogicznej i artystycznej. W katedrze tej można już studiować media od I roku studiów, a nie jak uprzednio w formie specjalizacji i specjalności. Obecnie prowadzona jest procedura mająca na celu powstanie odrębnego Wydziału Intermediów. Zaglądamy do tego środowiska artystycznego i pedagogicznego tuż przed tym ważnym momentem.

Artyści: Bogna Burska, Witosław Czerwonka, Elvin Flamingo, Angelika Fojtuch, Grzegorz Klaman, Konrad Pustoła, Maciej Salamon, Adam Witkowski, Wojciech Zamiara

Idea wystawy: Grzegorz Klaman
Kurator: Maks Bochenek

Organizatorzy:
Instytut Sztuki Wyspa i Katedra Intermediów ASP w Gdańsku

Wystawa zorganizowana w ramach Festiwalu Alternativa 2012_Partnerzy