<<<_POWRÓT


Irit Rogoff

Rozszerzające się pole


Szanowni Państwo, w związku z chorobą prelegentki jesteśmy zmuszeni odwołać niedzielny wykład prof. Irit Rogoff. Postaramy się zaprosić Panią Profesor ponownie, gdy poczuje się lepiej i obowiązki pozwolą Jej podróżować. Przepraszamy!

-------------------------------------------------

16 września (niedziela)
Godz. 18:00 / Instytut Sztuki Wyspa

Wstęp wolny

Żyjemy w rozszerzającym się polu, w którym wszelkie definicje praktyki, działań ją wspomagających i jej ram instytucjonalnych zostały przesunięte i rozmyte. Niemniej fakt, że zostawiliśmy daleko za sobą jakiekolwiek narzucające przymus definicje, wszyscy uczestniczymy w wielorakich praktykach, a nasza wspólna wiedza, jaką dzielimy, opiera się na różnorodnych podstawach, ma poważne implikacje. Z jednej strony dominacja neoliberalnych modeli pracy, które waloryzują hiperprodukcję oznacza, że zaistniał popyt nie tylko na produkcję pracy, ale także na odnalezienie sposobów jej fundowania, budowania otoczenia, które pozwala ją utrzymać i tworzenia dyskursywnych ram, które otwierają ją na następną dyskusję, jaka z kolei będzie bez końca włączać ją w sieć dalszej pracy lub innych struktur, rozszerzających jej zasięg i pozornie dających jej przyzwolenie na poszerzanie zakresu jej oddziaływania. W takim kontekście, ekspansja jest postrzegana jako przedsięwzięcie postfordiańskie.

Z drugiej strony dominująca transdyscyplinarność rozszerzającego się pola produkcji artystycznej i kulturowej wymusza taką samą intensywność badań, poszukiwań i tworzenia archiwów, które dadzą się czytać w nowoczesny sposób, pozwalając osiągnąć nowy format samostanowienia, edukowania, organizowania i dzielenia się z innymi. Co najciekawsze, jej dyktat sprawia, że każda idea czy koncepcja, jaką podejmujemy jest nieodwołalnie poddana naciskom innych rodzajów wiedzy i sposobów dysponowania nią – nie może ona po prostu pozostawać we własnym, wygodnym paradygmacie, kultywując samą siebie i swe osiągnięcia. I w tym drugim kontekście, rozszerzające się pole staje się jedną z najrozleglejszych podstaw współczesnej wiedzy i praktyki.

Pozornie w każdym z tych przypadków, nacisk przypada na "więcej", ale aby uporać się z tym dualizmem, który aż nazbyt często okazuje się mniej niż kompatybilny, muszę przeanalizować to, co zaszło ostatnio na tym polu oraz to, w jaki sposób może to co zaszło – lub nie – otwierać szerzej bądź rozmiękczać wszystko, co uprzednio myśleliśmy.

Niniejsza prezentacja operuje zespołem zdestabilizowanych pojęć, takich jak "sztuka", oraz zespołem wyłaniających się pojęć ramowych, takich jak "infrastruktura" aby zarysować pokrótce, czym mogą być działania w polu rozszerzonym.

Bio:

Irit Rogoff - autorka, kuratorka i organizatorka, działająca w obszarach przecięcia się współczesnej sztuki, teorii krytycznej i pojawiających ich politycznych manifestacji. Jest profesorem Kultury Wizualnej w Kolegium Goldsmiths Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie prowadzi program doktorancki z zakresu wiedzy kuratorskiej, program magisterski w zakresie Sztuki Globalnej oraz nowe Centrum Badań Geokulturowych. Rogoff wiele pisała o geografii, globalizacji i współczesnych praktykach partycypacyjnych w rozszerzonym polu sztuki. Zbiór jej najnowszych esejów pt. Unbounded – Limits’ Possibilities, został opublikowany w 2012 roku w magazynie e-flux/Sternberg, a jej nowa książka Looking Away – Participating Singularities, Ontological Communities wyjdzie w roku 2012. Rogoff mieszka i pracuje w Londynie.

Wykład Irit Rogoff zoorganizowany został w ramach trwającego Festiwalu Alternatvia 2012 w Gdańsku


Partner spotkania - British Council_Partnerzy