<<<_POWRÓTLawrence Abu Hamdan


Lawrence Abu Hamdan

30 czerwca 2011 godz. 19.00
Hala 90B

audycja radiowa, performans


Lawrence Abu Hamdan stworzy dla festiwalu Alternativa esej dźwiękowy i w formie performatywnej audycji, wykorzystując do tego rekonstrukcję stoczniowego radiowęzła. Połączy w ten sposób swoje poszukiwania w obszarze polityki słuchania i zagadnienia posiadania głosu w dziedzinie prawa z eksploracją radiofonicznej historii Stoczni Gdańskiej, które stanowić bedą pojęciowy punkt wyjścia oraz medium dla jego pracy.

Artysta zbada radiofoniczną przestrzeń stoczni jako miejsca dźwiękowej pracy, w którym eksplorować można słuchanie i jego związek z posłuszeństwem i nadzorem; zwróci uwagę na dźwiękową infrastrukturę (rozkład mikrofonów, kabli i głośników), która tworzyła pomost pomiędzy poszczególnymi jednostkami Stoczni.

Abu Hamdan ma na swoim koncie wiele wystaw w Wielkiej Brytanii i za granicą, w tym trwający obecnie projekt “Aural Contract” w Showroom, “Marches for Artangel Interaction”, “Model Court” w CCA Glasgow (jako współkurator) oraz wieczory Aural Contract Audio Archive, stanowiące platformę performensu i collective listening, którą zaprezentowano m.in. w następujących miejscach: Space (Londyn), Delfina Foundation (Londyn), 98 Weeks (Bejrut) i Reanimation Library (Nowy Jork). Poza tym Abu Hamdan animuje wydarzenia w sferze muzyki i sztuki, zarówno jako członek grupy zamieszkującej i prowadzącej przestrzeń 113 Dalston Lane w Londynie oraz Batroun Art Proposal w Libanie, ośrodki skupiających wokół siebie muzyków i artystów. Przygotowuje pracę doktorską w Centre for Research Architecture w Goldsmiths College na Uniwersytecie w Londynie.


_Partnerzy