<<<_POWRÓT



Carrot Workers Collective


Carrot Workers
Collective
Foto-powieść dla pracowników wykonujących niestabilne formy pracy
8-10.07. 2011
ISW i tereny postoczniowe

W projekcie Foto-powieść dla pracowników wykonujących niestabilne formy pracy proponujemy pracę z grupą pracowników kultury w celu stworzenia cyklu foto-powieści na temat niestabilnych form zatrudnienia.

Grupa docelowa:

10–15 pracowników tymczasowych, objętych ruchomym czasem pracy lub zatrudnionych na innych niestabilnych zasadach, np. wolontariusze, wolni strzelcy lub osoby pracujące na podstawie umów na czas określony oraz wszyscy ci, który identyfikują się z problemem pracy pracowników niezrzeszonych w związkach zawodowych i wykonujących niestabilne formy pracy w sferze kultury. Idealnie byłoby, gdyby uczestnicy zadeklarowali swój udział przez pełne trzy dni projektu.

Program:

8 lipca, godz 16.00 - 21.00
- Wprowadzenie do pracy i prezentacja zrealizowanych wcześniej foto-powieści.
- Stworzenie mapy pojęciowej niestabilnych form pracy, podział na grupy.
- Omówienie scenariuszy niestabilności na podstawie własnych doświadczeń.
- Początek rysowania storyboardów, planowanie kostiumów, rekwizytów i plenerów, które zostaną wykorzystane w drugim dniu.

9 lipca, godz. 13.00 - 18.00
- Scenariusze prac warsztatowych, omawianie historii i odgrywanie ich.
Początek zdjęć.

10 lipca, godz. 13.00 - 16.00

- Kontynuacja zdjęć.
- Drukowanie foto-powieści.
- Dyskusja końcowa.


Foto opowieść dla pracowników o niestabilnej formie zatrudnienia

Zdjęcia z wcześniej zrealizowanych foto-powieści można obejrzeć na naszym blogu:
http://carrotworkers.wordpress.com/2011/02/10/tell-it-like-it-really-is-notes-from-the-floor/

Zapisy: Aleksandra.tatarczuk(at)wyspa.art.pl


Carrot Workers Collective to londyńska grupa pracowników kultury i edukacji, studentów, stażystów i osób niezrzeszonych reprezentujących środowiska twórcze i sektor kultury, których regularne spotkania poświęcone są warunkom niestabilnej pracy i pracy osób niezrzeszonych w związkach zawodowych w Londynie. Obecnie prowadzimy akcje-badania poświęcone wolontariatowi, stażom i przymusowej niepłatnej pracy, żeby zrozumieć ich wpływ na materialne warunki życia, ludzkie oczekiwania dotyczące przyszłości i poczucie własnego ja oraz ich implikacje dla edukacji, kształcenia ustawicznego, wyzysku i interesów klasowych.



_Partnerzy