_O festiwalu

_Co to są Alternativa?


Alternativa to cykl wystaw obudowany szeregiem wydarzeń towarzyszących, który poszukuje nowych dróg dla sztuki i jej roli społecznej. Jego idea nawiązuje do tradycji politycznych Gdańska, a także do nowych zjawisk w sztuce, które zaczęły pojawiać się w Gdańsku w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Ich charakterystyczną właściwością było działanie wobec politycznego, historycznego i miejskiego kontekstu. Te ruchy cechowała tendencja do samoorganizacji, niezależności oraz odkrywania nieznanych przestrzeni miasta. Niegdyś Wyspy Spichrzów, później Dolnego Miasta, a obecnie terenów po-stoczniowych.

Alternativa to antyfestiwal. Nie jest to kilkudniowy fajerwerk wydarzeń, ale cykl programowy rozłożony w czasie, który jest platformą prezentacji sztuki oraz akumulacji i dystrybucji wiedzy. Jego funkcja jest nie tylko prezentacyjna, ale też badawcza. Interesuje nas zarówno wiedza systematyczna i formalna, jak i nieformalne oraz nietypowe  metody jej uzyskiwania. Wierzymy, że sztuka współczesna i praktyka kuratorska nie reprodukują wiedzy, ale są drogą ku wiedzy.

Projekt Alternativa to szereg elementów w sieci powiązań pomiędzy:

badaniami – w celu przygotowania wystaw i innych wydarzeń przez artystów i kuratorów

mobilnością – artystów, intelektualistów i kuratorów

produkcją – nowych prac artystycznych, nowych publikacji, nowych wystaw

archiwizacją i dystry-bucją – baza danych, digitalizacja, archiwum, projekt powiązanych stron internetowych

dyskusją – debaty, konferencje, warsztaty, dyskusje panelowe

prezentacją – wystawy sztuki współczesnej, performance

przebywaniem razem – warsztaty, koncerty i inne wydarzenia.


Aneta Szyłak

Dyrektor Artystyczna festiwalu Alternativa

Grzegorz Klaman
Prezes Fundacji Wyspa Progress

Grupa Inicjatywna Festiwalu Alternativa


fot. Michał Szlaga, 2010

Od lewej: Kuba Szreder, Bogna Świątkowska, Marta Szymańska, DJ Reza, Aneta Szyłak, Dominik Kuryłek, Monika Małachowska, Adam Witkowski, Stanisław Ruksza, Natalia Cyrzan, Roman Dziadkiewicz, Maciej Sekieta, Ines Moreira, Maaike Gouwenberg, Dieter Roelstraete, Åse Løvgren, Ewa Opałka, Marta Kubik, Karolin Tampere, Miro Górczyński, Nancy Proctor, Jakub Szczęsny, Gabriela Salgado.